điều không nên đề cập trong cv

Những điều bạn tuyệt đối không được đề cập tới trong cv

Chỉ mất vài giây và hoàn toàn miễn phí để tạo một tài khoản email mới với tên địa chỉ là tên riêng của bạn