lý do không thành công

Tại vì sao không thành công mặc dù làm việc chăm chỉ?

Họ thường bước theo lối mòn của những người đồng nghiệp khác vì không đủ bản lĩnh để chào đón những thử thách mới. Tại